Budak Motékar

Books 713 Comment
Budak Mot kar am Book Sabada jadi anggota Koperasi mah Nana teu cap teuing ngurus dagangan hasil tatan nna Bisa jongjon sakola Dikebonna lain ba aya pelak sampeu jeung samangka ayeuna mah geus dit

Budak Motékar am Book . Sabada jadi anggota Koperasi mah Nana teu cap teuing ngurus dagangan hasil tatan nna Bisa jongjon sakola Dikebonna lain ba aya pelak sampeu jeung samangka, ayeuna mah geus ditambahan ku pelak gedang Maksudna, lamun keur teu usum samangka, Nana bisa ngajual gedang Uana kacida atohna, p dah kebonna bisa dimangpaatkeun Indungna reueus pisan ningali kamot karan Nana NuSabada jadi anggota Koperasi mah Nana teu cap teuing ngurus dagangan hasil tatan nna Bisa jongjon sakola Dikebonna lain ba aya pelak sampeu jeung samangka, ayeuna mah geus ditambahan ku pelak gedang Maksudna, lamun keur teu usum samangka, Nana bisa ngajual gedang Uana kacida atohna, p dah kebonna bisa dimang paat keun Indungna reueus pisan ningali kamot karan Nana Nu leuwih matak ngagumbirakeun sar r a mah, Nana geus bisa nyumponan sagala kaperluanana ku ladang k sang sorangan.. Popular Book Budak Motékar

About Author

  • Juniarso Ridwan Post author

    Juniarso Ridwan Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Budak Motékar book, this is one of the most wanted Juniarso Ridwan author readers around the world.

One thought on “Budak Motékar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *